Is het met de basisverzekering nog nodig om een reisverzekering af te sluiten ? Lees de toelichting hieronder.

Ook met de basisverzekering is een (doorlopende) reisverzekering onmisbaar. Want de basisverzekering dekt lang niet alle risico's van een verblijf in het buitenland. In principe worden alleen medische kosten vergoed en in veel gevallen is de dekking gemaximeerd. Daardoor kun je als reiziger toch nog met onverwachte kosten geconfronteerd worden. Ook dekt de basisverzekering geen reisgerelateerde zaken zoals reisongevallen, bagage, onvoorziene kosten en heel belangrijk, vaak ook niet de kosten voor meereizende gezinsleden of reisgenoten.

Voor de meeste landen in Europa en een aantal landen daar buiten waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt, geldt meestal dat 100 % van de kosten wordt vergoed. In andere landen vindt vergoeding plaats tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme tarief. Met een aanvullende verzekering is de maximale vergoeding voor medische kosten wel hoger, maar in veel gevallen nog steeds gemaximeerd. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten is dit echter vaak nog steeds onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken. Een reisverzekering met medische kostendekking vergoedt altijd op basis van kostprijs. Een voorbeeld: U wordt in het buitenland ziek en moet gerepatrieerd worden. Repatriëring van de patiënt zelf wordt vaak nog wel vergoed door de zorgverzekeraar, maar de kosten voor repatriëring  van andere gezinsleden of reisgenoot worden niet altijd vergoed. Onze verzekeraar vergoedt ook de kosten voor repatriëring van gezinsleden of reisgenoten. Daarnaast staat onze verzekeraar borg voor de kosten, dus grote bedragen voorschieten is niet nodig.

Werk en detachering
Als je gaat werken in het buitenland ben je vanaf dag één niet meer verzekeringsplichtig om een basisverzekering aan te houden in Nederland. Als je wordt gedetacheerd door je Nederlandse werkgever in het buitenland, ben je in principe ook niet verplicht een basisverzekering aan te houden, maar het is in dit geval altijd verstandig goed navraag te doen bij je werkgever en/of je zorgverzekeraar.

Studie, bijbaantjes en stage
Als je gaat studeren in het buitenland en je bent jonger dan 30 jaar, dan ben je verplicht je basisverzekering aan te houden. Het maakt daarbij niet uit hoe lang je weg gaat om te studeren. Als je 30 jaar of ouder bent ben je het eerste jaar verplicht je basisverzekering aan te houden. Na een jaar kun je je basisverzekering beëindigen. In beide gevallen geldt dat als je een bijbaantje zoekt bij je studie en je langer dan 3 maanden gaat werken, je in principe geen basisverzekering hoeft aan te houden.

Als je gaat stage lopen en je ontvangt slechts een onkostenvergoeding, bijvoorbeeld voor reiskosten, dan word je nog steeds gezien als student en ben je verplicht een basisverzekering in Nederland aan te houden. Als je een reële stagevergoeding ontvangt voor je stagewerkzaamheden (dus geld ontvangt boven op je onkostenvergoeding) ben je, als je stage langer duurt dan 3 maanden, niet meer verplicht een basisverzekering aan te houden.

Wanneer hoef ik geen basisverzekering af te sluiten?
Ga je langer dan één jaar aaneengesloten reizen en betaal je gedurende deze periode geen loonbelasting, dan kun je overwegen om je uit te laten schrijven uit het bevolkingsregister. In dit geval vervalt de verplichting om een basisverzekering aan te houden en is het mogelijk deze per vertrekdatum op te zeggen.

Kan ik met een gewone doorlopende reisverzekering gaan backpacken?
Sommige reizigers kiezen ervoor om met een doorlopende reisverzekering te gaan reizen. Controleer in dit geval altijd goed de dekking op de polis. Vaak zijn stage, studeren en werken in het buitenland uitgesloten van dekking en daarnaast worden er ook vaak beperkingen gesteld aan de maximale reisduur voor aaneengesloten reizen. Met de Allianz Global Assistance Globetrotter Reisverzekering, af te sluiten op onze site, kun je tot maximaal 24 maanden reizen en daarnaast zijn werken, stage lopen en studeren in het buitenland meeverzekerd. Houdt er daarnaast rekening mee dat een doorlopende reisverzekering alleen die medische kosten zal vergoeden die niet door de basisverzekering gedekt worden. Je bent dus verplicht een basisverzekering bij je doorlopende reisverzekering aan te houden.

 

Nadere toelichting en voorbeelden:

Het belang van de dekking Medische kosten

Helaas zien we nog altijd veel reizigers die een verzekering met Werelddekking afsluiten zonder daarbij ook dekking voor Medische kosten af te sluiten. Groot misverstand is dat deze dekking niet nodig is. Veel Nederlanders zijn hierdoor met grote financiële tegenvallers teruggekomen van vakantie. 

Zorgverzekering niet altijd toereikend

Nog regelmatig wordt er in de media geroepen dat een medische dekking op de reisverzekering overbodig is, omdat de zorgverzekering deze dekking ook geeft. Dit is een hardnekkig misverstand, want de basis zorgverzekering dekt zorgkosten volgens het Nederlandse tarief. Of aanvullend soms tot twee keer Nederlands tarief. In veel landen is dit helaas niet toereikend. Zeker niet in de Verenigde Staten of Canada. 

Torenhoge kosten

In enkele gevallen liggen de kosten voor medische zorg buiten Europa veel hoger dan in Nederland. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld kunnen de kosten oplopen tot het tienvoudige van het gangbare tarief in Nederland. Een huisartsenbezoek voor een insectenbeet in de Verenigde Staten kost ongeveer €1.400, terwijl dit in Nederland slechts €130* kost. In de populaire vakantiebestemming de Dominicaanse Republiek betaal je voor een gebroken arm €9.200 voor de behandeling, €8.600 voor de ziekenhuiskosten en voor de arts bijna €600 (totaal €18.400). Een enorm hoog totaalbedrag als je dit vergelijkt met het Nederlandse tarief van totaal ongeveer €3.900*. Een dekking voor medische kosten is in dit soort situaties zeker van belang, anders komt het verschil voor eigen rekening van de reiziger. 

Privéklinieken en staatsziekenhuizen

Maar ook in Europa is het verstandig om dekking voor medische kosten af te sluiten. Binnen Europa kunnen de medische kosten in privé-klinieken zeer hoog oplopen. In privé-klinieken in Turkije wordt bijvoorbeeld voor een oorontstekingconsult al snel een factuur gestuurd van zo’n €800, terwijl hiervoor in Nederland maar €247* voor staat.

Soms kan het juist in het belang van een patiënt zijn om in een privé-kliniek behandeld te worden zoals in Griekenland. Op de zorgverzekering heeft een reiziger recht op spoedeisende medische zorg in een staatsziekenhuis, maar op de Griekse eilanden is de zorg in een staatsziekenhuis lang niet altijd op Nederlands niveau. Erbarmelijke omstandigheden, waarbij patiënten zelfs op de gang worden gezet en vergeten, zijn niet ongewoon. Met de dekking voor Medische kosten worden de kosten van een behandeling in een privé-kliniek vaak wel vergoed als het medisch noodzakelijk is. 

Voorkom vervelende situaties

Juist om dit soort vervelende situaties te voorkomen, raden wij reizigers aan een reisverzekering af te sluiten. Er zitten natuurlijk altijd uitschieters bij, maar juist ook de kleinere bedragen (die niet door de zorgverzekering gedekt worden) komen de reisverzekeraars aan de lopende band tegen en leiden tot onvrede bij de reizigers.

 

* De Nederlandse tarieven zoals hierboven aangegeven zijn een DBC (een Diagnose Behandel Combinatie) en staan voor wat deze behandelingen in Nederland zouden kosten. Zorgverzekeraars gebruiken dit tarief om te bepalen hoeveel ze moeten vergoeden.

 

TERUG